Matričná komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-MK-2016/2017-0001Zamietnutie žiadosti