Rozhodnutia
SE-DK-2017/2018-0016Vylúčený po 2x žk F.Hačunda
SE-DK-2017/2018-0015Vylúčený po 2x žk Z.Čech
SE-DK-2017/2018-0014Vylúčený po 2x žk M.Olšovský
SE-DK-2017/2018-0013Vylúčený po 2x žk A.Cintula
SE-DK-2017/2018-0012Vylúčený M.Macejka
SE-DK-2017/2018-0011Vylúčený J.Černek
SE-DK-2017/2018-0010Vylúčený D.Kudláč
SE-DK-2017/2018-0009Vylúčený C.Mach
SE-DK-2017/2018-00082x ŽK Adam Trajlínek
SE-DK-2017/2018-0007Vylúčený 2x ŽK T.Dominik
SE-DK-2017/2018-0006Vylúčený M.Ovečka
SE-DK-2017/2018-0005Porušenie SP a RS čl.256/ g
SE-DK-2017/2018-0004Upustenie od zvyšku DS
SE-DK-2017/2018-0003Uvoľnenie činnosti
SE-DK-2017/2018-0002Upustenie od zvyšku DS
SE-DK-2017/2018-0001Uvoľnenie činnosti