Disciplinárna komisia
SE-DK-2016/2017-0129
Pokarhanie klubu
DK U 110 Kerko Š.Humence - pokarhanie klubu DP čl.71/1,71/2a,b,g, 11/1
Rozhodnutie: SE-DK-2016/2017-0129
Klub: TJ KERKO Šajdíkove Humence
Dátum zaevidovania: 15.04.2017 14:14
Dátum vyriešenia: 15.04.2017 14:17
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DK U 110 Kerko Š.Humence - pokarhanie klubu DP čl.71/1,71/2a,b,g, 11/1 10 EUR 15.04.2017 14:14