Disciplinárna komisia
SE-DK-2017/2018-0037
Predvolanie na zasadnutie DK
DK predvoláva na zasad.DK dňa 13.9.2017 o 16,15 hod. zást.FK , zároveň hráčovi Peter Orth predbežným opatrením pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu od 4.9.2017
Rozhodnutie: SE-DK-2017/2018-0037
Klub: TJ Družstevník Vrádište
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 21:26
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 21:26
Stav: Vyriešené