Disciplinárna komisia
SE-DK-2017/2018-0071
Predvolanie na zasadnutie Dk
DK U 73 - DK predvoláva na svoje zasadnutie hráča FC Sekule Matej Hajdin 1226184 a žiada zaslať písomné stanovisko menovaného k medializovanému článku v týždenníku Záhorák do 3.10.2017
Rozhodnutie: SE-DK-2017/2018-0071
Klub: FC Sekule
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 21:05
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 21:06
Stav: Vyriešené