Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-STK-2016/2017-0024zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0022zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0021Odvolanie proti rozhodnutiu ŠTK
SE-STK-2016/2017-0020Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0019zmena hracieho času
SE-STK-2016/2017-0018Kontumácia stretnutia
SE-STK-2016/2017-0017Zmena hracieho času
SE-STK-2016/2017-0016Zmerna hracieho času
SE-STK-2016/2017-0015zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0012zmena hracieho času
SE-STK-2016/2017-0011zmena hracieho času
SE-STK-2016/2017-0009zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0008Kontumácia stretnutia
SE-STK-2016/2017-0007Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0006Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0005Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0004Vylúčený I.Vacula
SE-STK-2016/2017-0003Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0002Zmena termínu
SE-STK-2016/2017-0001Zmena termínu