Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Cigánek
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-STK-2017/2018-0173Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0172Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0171zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0170Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0167Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0166zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0165Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0164zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0163Žiadosť o vyjadrenie
SE-STK-2017/2018-0162Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0161Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0157Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0156Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0155Odvolanie časť 2
SE-STK-2017/2018-0154Odvolanie časť 1
SE-STK-2017/2018-0152Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0151Vzdanie stretnutia
SE-STK-2017/2018-0150zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0149Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0148Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0147Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0146Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0145Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0144Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0143Žiadosť o vyjadrenie
SE-STK-2017/2018-0142zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0141Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0140Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0139zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0138Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0137Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0136Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0134Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0133Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0132Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0131Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0130Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0128Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0127Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0126Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0125dohoda oddielov