Športovo-technická komisia
Členovia
Ján Cigánek
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-STK-2017/2018-0099Odloženie stretnutia
SE-STK-2017/2018-0098Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0097Odloženie stretnutia
SE-STK-2017/2018-0096dohoda oddielov
SE-STK-2017/2018-0095Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0094Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0093Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0092Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0091Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0090Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0089Požiadavka na doplnenie hracej plochy
SE-STK-2017/2018-0088Požiadavka na doplnenie loga klubu
SE-STK-2017/2018-0087Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0086Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0085zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0084zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0083Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0082Zmena hracej plochy a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0081Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0080Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0079Zmena hracích dní a časov
SE-STK-2017/2018-0078odstúpenie na DK
SE-STK-2017/2018-0077Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0076Zmena hracieho dňa a hracieho času
SE-STK-2017/2018-0075Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0074Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0073zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0072zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0071zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0070zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0069zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0068zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0066zmena hracej plochy a hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0062Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0061Rozhodnutie OK
SE-STK-2017/2018-0060Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0059Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0058Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0057Pochvala na rozhodcov
SE-STK-2017/2018-0056sťažnosť na rozhodcu
SE-STK-2017/2018-0054Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0053Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0052Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0051Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0050Zmena termínu