Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-STK-2017/2018-0011zmena hracej plochy
SE-STK-2017/2018-0010zmena hracej plochy
SE-STK-2017/2018-0009Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0008Zmena hracieho času
SE-STK-2017/2018-0006Zaradenie družstva
SE-STK-2017/2018-0005Odstúpenie zo súťaže
SE-STK-2017/2018-0004Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0003Zmena hracieho dňa
SE-STK-2017/2018-0002Zmena termínu
SE-STK-2017/2018-0001Zmena hracieho času