Komisia rozhodcov
Členovia
František Patka
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2017/2018-0003Vyjadrenie KR
SE-KR-2017/2018-0002Vyjadrenie KR
SE-KR-2017/2018-0001Zaradenie na nominačnú listinu.