Komisia rozhodcov
Členovia
František Patka
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2017/2018-0008Odpoveď na podnet
SE-KR-2017/2018-0006Žiadosť - R Mráz Pavol
SE-KR-2017/2018-0005Vyjadrenie k žiadosti
SE-KR-2017/2018-0004FK Cerová - udelenie ČK
SE-KR-2017/2018-0003Vyjadrenie KR
SE-KR-2017/2018-0002Vyjadrenie KR
SE-KR-2017/2018-0001Zaradenie na nominačnú listinu.