Disciplinárna komisia
SE-DK-2018/2019-0009
Oznam - Kopčany
Oznam: U10 TJ Kopčany MO dosp. DK žiada zaslať v ISSF systéme podrobné písomné stanovisko k nešportovému správaniu p.Ivana Vrablica a zároveň žiada akú funkciu uvedená osoba zastáva v klube, do 14.08.2018
Rozhodnutie: SE-DK-2018/2019-0009
Klub: TJ Kopčany
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 20:38
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 20:38
Stav: Vyriešené