Disciplinárna komisia
SE-DK-2018/2019-0010
Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, Kristián Krajčír, Borský Svätý Jur
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 U07 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U261, podľa čl.41/4 DP ,podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 08.08.2018 do 31.10.2018
Rozhodnutie: SE-DK-2018/2019-0010
Klub: FK Borský Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 20:44
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 20:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kristián Krajčír RP 5 EUR 09.08.2018 20:44