Disciplinárna komisia
SE-DK-2018/2019-0135
2x ŽK, Lukáš Samek - Borský Mikuláš
Vylúčený po 2xŽK.Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP: U135 Lukáš Samek 1362823,TJ Sokol Borský Mikuláš MO dor od 04.11.2018
Rozhodnutie: SE-DK-2018/2019-0135
Klub: TJ Sokol Borský Mikuláš
Dátum zaevidovania: 08.11.2018 20:31
Dátum vyriešenia: 08.11.2018 20:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Samek RP 5 EUR 08.11.2018 20:32