Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0046
DS - Stráže
Disciplinárne sankcie: U45 TJ Spartak Šaštín Stráže MO dosp. DK na základe stanoviska DO za HNS – hanlivé a urážlivé výroky voči R a AR1 na hracej ploche, a následné opustenie technickej zóny hosťujúceho družstva podľa čl. 48/1c trestá: DS – pokuta 70,-€ a RP 10.-€ podľa čl.9/1c, 48/4 a RS B čl.19 písmeno k. Andrej Krchňavý – tréner. Zákaz výkonu funkcie trénera a zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s delegovanými osobami podľa čl.9/2b1,9/2c DP na 6 stretnutí nepodmienečne, podľa čl.48/2b od 08.09.2019
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0046
Klub: TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Dátum zaevidovania: 11.09.2019 22:04
Dátum vyriešenia: 11.09.2019 22:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 11.09.2019 22:05
POKUTY