Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0047
Rozhodca - Milan Túbl
Disciplinárne sankcie: U46 Milan Túbl 1310451 rozhodca. Na základe odstúpenia KR –neudelenie ČK v stretnutí MO dospelých 6.kolo FK Oreské – FK Borský Svätý Jur DP č.64/1a .DS – pokuta 10,-€ a RP 10,- €
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0047
Dátum zaevidovania: 11.09.2019 22:06
Dátum vyriešenia: 11.09.2019 22:06
Stav: Vyriešené