Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0049
DS - Borský Svätý Jur
Disciplinárne sankcie: U48 FK Borský Svätý Jur dosp. DK na základe stanoviska delegovaných osôb a vyjadrenie klubov, disciplinárna komisia uzatvorila prípad bez ďalších disciplinárnych opatrení. podľa DP čl.38 /2
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0049
Klub: FK Borský Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 11.09.2019 22:09
Dátum vyriešenia: 11.09.2019 22:09
Stav: Vyriešené