Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0076
5x ŽK Juraj Vávra - Chropov
DS po 5.ŽK – Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP U74 Juraj Bartal 1114450 FK Chropov III.tr dosp. od 07.10.2019
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0076
Klub: FK Chropov
Dátum zaevidovania: 09.10.2019 20:11
Dátum vyriešenia: 09.10.2019 20:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Juraj Bartal RP 10 EUR 09.10.2019 20:11