Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0077
Podmienečne upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, Martin Sekáč - Šajdíkove Humence
Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4 U75 Martin Sekáč 1316740, TJ Kerko Šajdíkove Humence II.tr. dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U49, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno g, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (3stretnutia) a určuje skúšobnú dobu od 09.10.2019 do 30.09.2020
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0077
Klub: TJ KERKO Šajdíkove Humence
Dátum zaevidovania: 09.10.2019 20:13
Dátum vyriešenia: 09.10.2019 20:16
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Sekáč RP 10 EUR 09.10.2019 20:14
POKUTY