Disciplinárna komisia
SE-DK-2019/2020-0078
Nedostatočná usporiadateľská služba - Borský Svätý Jur
Disciplinárne sankcie: U76FK Borský Svätý JurMO dosp. DK berie na vedomie stanovisko klubov a za nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia 09.kola MO dospelých FK Borský Svätý Jur – TJ Kopčany - HNS – vhodenie dymovnice domácim divákom na hraciu plochu podľa čl.58/1b,f DP. a trestá sa: DS – pokutou 50,-€ a RP 10,-€ podľa článku 58/3 a článku 12/6 DP.
Rozhodnutie: SE-DK-2019/2020-0078
Klub: FK Borský Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 09.10.2019 20:18
Dátum vyriešenia: 09.10.2019 20:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RP 10 EUR 09.10.2019 20:19
POKUTY