Športovo-technická komisia
SE-STK-2018/2019-0257
Požiadavka
Prípravka -U9-MO ObFZ SE 9.kolo Senica - Gbely , ŠTK žiada doplniť Zápis o stretnutí o predpísané údaje a priebežne uložiť v termíne do 12.11.2018
Rozhodnutie: SE-STK-2018/2019-0257
Klub: FK Senica
Dátum zaevidovania: 06.11.2018 09:45
Stav: Nové