Športovo-technická komisia
SE-STK-2019/2020-0242
6.k U9 Kúty - Gbely
ŠTK súhlasí so zmenou termínu stretnutia 6. kola Prípravka-U9-MO ObFZ SE: Kúty - Gbely, po dohode klubov sa stretnutie odohrá dňa 9.10.2019 t.j. v stredu o 16:30 hod. Súčasne ŠTK napomína FK TJ Kúty v zmysle RS 2019/2020 časť A, bod 6/g za oneskorené oznámenie zmeny termínu stretnutia (viac ako 24 hodín po pôvodnom termíne) .
Rozhodnutie: SE-STK-2019/2020-0242
Klub: FK TJ Kúty
Dátum zaevidovania: 09.10.2019 13:46
Dátum vyriešenia: 09.10.2019 13:46
Stav: Vyriešené