Komisia rozhodcov
Členovia
František Patka
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2018/2019-0007Pochvala R-AR - TJ Unín
SE-KR-2018/2019-0006Vetovanie R - TJ Družst. Vrádište
SE-KR-2018/2019-0004Pochvala R-AR - TJ Unín
SE-KR-2018/2019-0003Vetovanie R - TJ Družst. Unín
SE-KR-2018/2019-0002Pochvala R - TJ Kopčany