Komisia rozhodcov
Členovia
František Patka
Miroslav Línet
Peter Tokoš
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2019/2020-0016Pochval R - FK Smrdáky
SE-KR-2019/2020-0015Odôvodnenie ( R - Kendi )
SE-KR-2019/2020-0014Vetovanie R - TJ Kunov
SE-KR-2019/2020-0013Pochvala R,AR - FK Borský Svatý Jur
SE-KR-2019/2020-0012Pochval R,AR - TJ Družstevník Kunov
SE-KR-2019/2020-0011Sťažnosť - Sokol Borský Mikuláš
SE-KR-2019/2020-0010Sťažnosť - Kopaničiar Chvojnica
SE-KR-2019/2020-0009Vyjarenie R Kendi Alexander
SE-KR-2019/2020-0008Vyjadrenie - R Knap Gabriel
SE-KR-2019/2020-0007Vyjadrenie - FK Oreské
SE-KR-2019/2020-0006Sťažnosť na výkon AR1 - FC RYBKY
SE-KR-2019/2020-0005Vyjadrenie R Milan Tubl
SE-KR-2019/2020-0004Pochvala R - ŠFK Štefanov
SE-KR-2019/2020-0003Pochvala R - ŠK Baník Čáry
SE-KR-2019/2020-0002Otvorenie zápisu
SE-KR-2019/2020-0001Sťažnosť na výkon R