Komisia rozhodcov
Členovia
František Patka
Miroslav Línet
Peter Tokoš
Tajomníci
Rozhodnutia
SE-KR-2018/2019-0068Odmena deleg.osôb
SE-KR-2018/2019-0067Odmena deleg.osôb
SE-KR-2018/2019-0066Odmena deleg.osôb
SE-KR-2018/2019-0064Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0063Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0062Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0061Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0060Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0059Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0058Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0057Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0056Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0055Odmena deleg.osôb IV.Liga žiaci
SE-KR-2018/2019-0054Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0053Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0052Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0051Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0050Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0049Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0048Odmena deleg.osôb VIII.liga SE-MY
SE-KR-2018/2019-0047Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0046Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0045Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0044Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0043Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0042Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0041Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0040Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0039Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0038Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0037Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0036Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0035Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0034Odmena deleg.osôb VII.liga
SE-KR-2018/2019-0033Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0032Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0031Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0030Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0029Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0028Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0027Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0026Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0025Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0024Odmena deleg.osôb VI.liga dorast
SE-KR-2018/2019-0023Odmena deleg.osôb VI.liga
SE-KR-2018/2019-0022Odmena deleg.osôb VI.liga
SE-KR-2018/2019-0021Odmena deleg.osôb VI.liga
SE-KR-2018/2019-0020Odmena deleg.osôb VI.liga
SE-KR-2018/2019-0019Odmena deleg.osôb VI.liga