Komisia rozhodcov
SE-KR-2018/2019-0065
Vyjadrenie
KR berie na vedomie podanie TJ Družstevník Unín. S pozdravom Peter Tokoš, tajomník KR.
Rozhodnutie: SE-KR-2018/2019-0065
Klub: TJ Družstevník Unín
Dátum zaevidovania: 10.10.2018 16:31
Dátum vyriešenia: 10.10.2018 16:32
Stav: Vyriešené