Komisia rozhodcov
SE-KR-2019/2020-0005
Vyjadrenie R Milan Tubl
KR berie na vedomie vyjadrenie. S pozdravom Tokoš Peter, tajomník KR ObFZ Senica
Rozhodnutie: SE-KR-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 03.09.2019 22:45
Dátum vyriešenia: 03.09.2019 22:46
Stav: Vyriešené