Komisia rozhodcov
SE-KR-2019/2020-0006
Sťažnosť na výkon AR1 - FC RYBKY
KR na základe nepredloženia relevantného dôkazu-videa zo stretnutia nemohla Vašu sťažnosť posúdiť a na základe nesplnenia si podmienok podľa RS 2019/2020, článok 5.SŤAŽNOSŤ bod 1) berie Vašu sťažnosť ako neopodstatnenú.
Rozhodnutie: SE-KR-2019/2020-0006
Klub: FC Družstevník Rybky
Dátum zaevidovania: 03.09.2019 23:07
Dátum vyriešenia: 03.09.2019 23:08
Stav: Vyriešené