Komisia rozhodcov
SE-KR-2019/2020-0007
Vyjadrenie - FK Oreské
KR berie na vedomie, zároveň upozorňuje FK Oreské, že R p. Tubl Milan nezamlčal HNS, ale nesprávne udelil OT, resp. neudelelil ďalší OT ČK H33, čo je chybné rozhodnutie. Podanie je nutné zaslať na odbornú komisiu DK. KR ObFZ Senica
Rozhodnutie: SE-KR-2019/2020-0007
Klub: FK Oreské
Dátum zaevidovania: 10.09.2019 20:25
Dátum vyriešenia: 10.09.2019 20:25
Stav: Vyriešené