Komisia rozhodcov
SE-KR-2019/2020-0014
Vetovanie R - TJ Kunov
Berieme na vedomie (v budúcnosti je treba vetovanie R zasielať pred začiatkom súť.roč.) S pozdravom KR ObFZ Senica
Rozhodnutie: SE-KR-2019/2020-0014
Klub: TJ Družstevník Senica, časť Kunov
Dátum zaevidovania: 27.09.2019 09:06
Dátum vyriešenia: 27.09.2019 09:06
Stav: Vyriešené