Novým predsedom ObFZ Senica Miroslav Guček
25.11.2017, Miroslav Maca

Novým predsedom ObFZ Senica Miroslav Guček

Novým predsedom ObFZ Senica sa stal Miroslav Guček.

Dnes prebehla Volebná konferencia Oblastného futbalového zväzu v Senici. Konferencie sa zúčastnil aj prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik a predseda Západoslovenského futbalového zväzu (ZsFZ) Pavol Šipoš.

Zúčastnilo sa jej všetkých 47 delegátov FK, ktorí volili predsedu ObFZ, 6 členov Výkonného výboru, predsedov Revíznej, Odvolacej, Disciplinárnej komisie a delegátov na Konferenciu ZsFZ.

Výsledky volieb do orgánov ObFZ pre funkčné obdobie 2017 - 2021:

Predseda ObFZ: Ing. Miroslav GUČEK

Výkonný výbor: Ing.Rastislav Španka,Ľuboš Rybár,Ing.Dušan Manďák,Mgr.Peter Koprla, Ing.Jozef Šedivý, Peter Biskupič

Predseda Revíznej komisie: Marián Kocák

Predseda Odvolacej komisie: JUDr. Eduard Jurovatý

Predseda Disciplinárnej komisie:Ing.Ľuboš Štora

Delegáti na Volebnú koferenciu ZsFZ: Ľubomír Pavlík, Miroslav Maca,Milan Šraga

image
Autor: Maca
Zdroj: Komorný
Prečítané: 196x