09.11.2018, Miroslav Maca

Úradná správa č.17 ObFZ Senica

09.11.2018, Miroslav Maca
Úradná správa č.17 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

  1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.11.2018/ piatok / o 17,oo hod.v Skalici.

Predsedovia OK o 17,45 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

  VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE 

14.kolo TJ Spartak Šaštín – Stráže – Jablonica, stretnutie je v riešení. 

VI. liga U 19 – dorast 

Dohrávky : 

5.kolo Štefanov – Kopčany, stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2018 o 11:00 hod.

12.kolo Borský Jur – Kunov, stretnutie sa odohrá dňa 10.11.2018 o 13:30 hod. 

Oznamy pre kluby

Neuzavreté zápisy :

IV. Liga U 15 - žiaci sk A

10.kolo Jablonica .- Oreské , ŠTK žiada ISSF manažéra doplniť potrebné údaje do Zápisu. 

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy 

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

1.1 ŠTK upozorňuje ISSF manažérov, že v prípade neobsadenia resp. nedostavenia sa R na stretnutie je treba najneskôr do 48 hodín vypísať všetky náležitosti do Zápisu. 

1.2ŠTK upozorňuje , že v RS je presne popísaný postup ak družstvo nemá v Zápise uvedeného trénera, či už z dôvodu neplatnej kvalifikácie alebo pri zmene trénera. V prípade opakovaných nedostatkov bude ŠTK za chyby v Zápisoch odstupovať jednotlivé družstvá na DK ObFZ. 

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa 14.11.2018 

V Senici dňa 07.11.2018 ŠTK ObFZ Senica ŠTK ObFZ Senica Zapísal : Ján Lapoš

 Jozef Rosa v.r.

predseda ŠTK

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

  KR z dôvodu ukončenia aktívnej činnosti DZ p. Petra Mikuša, menovanému ďakuje za kvalitne odvedenú prácu a zároveň mu praje do ďalšieho života veľa zdravia, osobnej a rodinnej pohody.

1.Delegovanie R na dohrávané stretnutia MO Dorastu U19

10.11.2018 sobota o 13:30 hod.  12.kolo Bor.Sv.Jur - Kunov, R Tubl, AR1 Hušek.

10.11.2018 sobota o 11:00 hod.  5.kolo Štefanov - Kopčany, R Lapoš, AR1 Škrinár.

Zapísal: 31.10.2018  Peter Tokoš tajomník KR

 Marián Bašnár

 predseda KR

IV.SPRÁVY DK

  Vylúčený po ČK. 

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastav. výkonu športu, podľa čl.9/2b2 DP :  

U133 Peter Stupavký 1310083, TJ Sokol Borský Mikuláš MO dor. Vylúčený za HNS – kopnutie súpera bez úmyslu hrať s loptou podľa DP čl.34 a 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 3 ssN, podľa DP čl.49/2b  od 04.11.2018

U134 Ján Prokeš 1308596, TJ Chvojničan Radošovce MO dor. Vylúčený za HNS – pokus o udretie súpera DP čl.34 a 49/1b. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 ssN, podľa DP čl.49/2b  od 04.11.2018

Vylúčený po 2xŽK

Disciplinárna sankcia ( DS ) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie , podľa čl.9/2b2 a čl.37/3DP:  

U135 Lukáš Samek 1362823,TJ Sokol Borský Mikuláš MO dor  od 04.11.2018

DS po 5.ŽK 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl.37/5a DP

U136 David Strapko 1157111, FK Borský Svätý Jur  MO dosp. od 05.11.2018 

U137 Kristián Krajčír 1297481, FK Borský Svätý Jur  MO dosp. od 05.11.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

  1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR organizuje školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční z dôvodu vyššieho počtu prihlásených a smernice pre školenie v dvoch kurzoch:

Prvý kurz prebehne  v termíne 02.12.2018 – 26.01.2019 / 6 blokov/ , skúšky 09.02.2019.

Kurz začína dňa 02.decembra 2018 / nedeľa /  o 8,oo hod. v Jednote Senica / Blok 1 /

Do prvého kurzu boli zaradení

M.Hlúpik, J.Chudý, J.Tolla, M.Hladký, M.Krásny, R.Pollák, J.Dvořák, P.Špoták, M.Kováčik, M.Černek, T.Vričan, P.Kumančík, ,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek, B.Jančí,J.Krč,S.Malý, J.Blažek,

M.Ivan, M.Lorenc, M.Biskupič, A.Biskupič, J.Hrušecký, M .Petrúfka.

Poplatok vo výške 100,-€ treba uhradiť do 13.11.2018 na účet ObFZ Senica:

IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 ,VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Do druhého kurzu v mesiacoch február – marec 2019 boli zaradení: 

M.Chrenka, T.Juračka, ,M.Červeňák,A.Jakúbek, D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák J.Skokánek,P.Regásek, J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Stieranka,M.Velický , B.Vajlent,M.Jakúbek.

Prihlášky do termínu 25.11.2018.

Žiadame všetkých záujemcov, ktorí podali prihlášku a nie sú uvedení v zozname, aby obratom kontaktovali sekretára zväzu / 0905 723 251 / .

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

  Čerpanie kreditov za mládež:

Sekretár oznamuje FK, že na adrese https.//futbalnet.shop.je nutné  do 30.11.2018 vyčerpať kredity za mládež.

Zoznam FK, ktoré nevyčerpali ani 50% kreditov:

Borský Sv.Jur, Smrdáky, Dojč, Šaj.Humence, Kopčany,Sp.Stráže, Štefanov.

FK, ktoré majú k dispozícii k dnešnému dňu časť nevyčerpaných kreditov:

Brodské,Kunov,Smolinské,Kúty,Petrova Ves,Borský Mikuláš,Mokrý Háj, Mor.Sv.Ján.

Upozorňujem, že do termínu 30.11.2018 musia byť kredity vyčerpané!

Sekretár upozorńuje v zmysle uzn.VV ObFZ na splatnosť zberných faktúr 12.11.2018 !

V prípade nezaplatenia sa bude postupovať v zmysle SP čl. 83.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

  Komisia mládeže a školského futbalu organizuje dňa 11.11.2018 o 15,30 hod. (nedeľa) tréningový zraz v rámci projektu PPT – SFZ .

Na tréningový zraz, z ktorého sa bude robiť i nominácia na kvalif.turnaj žiakov U 14  o " Pohár predsedu ZsFZ 2018", ktorý sa uskutoční 17.11.2018 v ŠH Prašice nominovala nasledovných hráčov:

J.Troják, M.Daniel, M.Michalica - Slovan Šaštín,M.Rehák, P.Jediný, A.Valo – Hlboké,M.Burián, F.Hrebeň – Cerová,M.Cák – Borský Mikuláš,S.Sivák, J.Marcin, H.Manďák – Kunov,

M.Mucha –b, M.Cablk, O.Chrenka – Mokrý Háj,S.Cvečka – Unín, A.Zeithaml – b, M.Javro, E.Zajíc, N.Matiašek – Moravský Svätý Ján,R.Marek – Čáry,F.Polák, P.Homza – Stráže,T.Chalupa – b, T.Chochlík, J.Jediný – Sobotište,J.Štefanovič, T.Ravas – Rybky,R.Pivák – Štefanov,F.Moris – Oreské,

A.Gaša – Š.Humence,J.Tobiáš, D.Evjak - Dojč

Program :15,30 – 15,45 prezentácia hráčov

 16,00 – 18,00 tréningová jednotka

 18,15 – oznámenie nominácie na turnaj 

Prineste si:obuv do haly, teplákovú súpravu do haly, ponožky, hygienické potreby,registračný preukaz, preukaz zdravotného poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Tréneri : Štefan Gálik

Vladimír Rehák

Lukáš Varga

Vedúci akcie:Mgr. Vladimír Rehák,0903 672 298,email: wladimir.rehak@gmail.com

Vedúci družstva : Miroslav Tomeček,0949 877 121

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie

Mgr. Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa

Prečítané: 71x