14.11.2018, Miroslav Maca

Úradná správa č.18 ObFZ Senica

14.11.2018, Miroslav Maca
Úradná správa č.18 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

  1.Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 30.11.2018/ piatok / o 17,oo hod.v Skalici.

Predsedovia OK o 17,45 hod.

II. SPRÁVY ŠPORTOVO – TECHNICKEJ KOMISIE

  VI.liga- SPORTIKA - dospelí -MO- ObFZ SE 

14.kolo TJ Spartak Šaštín – Stráže – TJ Tatran Jablonica

ŠTK na základe stanovísk R a TJ Spartak Šaštín-Stráže stretnutie kontumuje v zmysle SP čl. 82 písmeno d a podľa ŠP čl.11 bod 3 priznáva 3 body a skóre dosiahnuté na ihrisku v prospech družstva TJ Spartak Šaštín – Stráže . Družstvo TJ Tatran Jablonica odstupuje v zmysle RS B /25/ f na DK. 

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy 

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník jan.lapos@centrum.sk

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

V Senici dňa 14.11.2018 ŠTK ObFZ Senica ŠTK ObFZ Senica Zapísal : Ján Lapoš

 Jozef Rosa v.r.

predseda ŠTK

IV.SPRÁVY DK

  Disciplinárne sankcie:

U138 TJ Tatran Jablonica MO dosp. 

Spôsobenie predčasného ukončenia majstrovského stretnutia dospelých 14. kolo TJ Spartak Šaštín - Stráže - TJ Tatran Jablonica  pre nízky počet hráčov podľa DPč64/1 DS – pokuta 100,-€ podľa RS „B“ ŠTK čl 25 odst. f a RP 10,- €.

Oznam:

DK upozorňuje kluby , hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcii na konci jesennej časti súťažného ročníka2018/2019, ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2018/2019 ( DP čl.17/8 a 34/7)

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

Ľuboš Štora

predseda DK

V. SPRÁVY TMK

  1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR organizuje školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční z dôvodu vyššieho počtu prihlásených a smernice pre školenie v dvoch kurzoch:

Prvý kurz prebehne  v termíne 02.12.2018 – 26.01.2019 / 6 blokov/ , skúšky 09.02.2019.

Kurz začína dňa 02.decembra 2018 / nedeľa /  o 8,oo hod. v Jednote Senica / Blok 1 /

Náplň školenia:

- Výuka teórie 30hod. z toho 22 kontaktná výuka a 8 nekont. výuka

- Prax 30 hod., z toho 18 kontaktná výuka a 12 nekont. výuka

- Záverečná práca

- Plán TMC a TMC s min. 3 TJ / herná príprava /

- Záverečná skúška - písomný test včetne pravidiel futbalu

    - obhajoba zav. práce

  - diskusia k hospitáciám

  - denník trénera

 - poznámkový záznamník

Záverečnú prácu treba odovzdať v elektronickej aj printovej podobe

Podmienky prijatia:

- Minimálny vek 18 rokov

- Prihláška na školenie

- Potvrdenie o zdrav. spôsobilosti / nie staršie ako 3 mesiace /

- Výpis registra trestov

- Zaplatenie poplatku za školenie

Do prvého kurzu boli zaradení

M.Hlúpik, J.Chudý, J.Tolla, M.Hladký, M.Krásny, R.Pollák, J.Dvořák, P.Špoták, M.Kováčik, M.Černek, T.Vričan, P.Kumančík, ,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek, B.Jančí,J.Krč,S.Malý, J.Blažek,M.Ivan, M.Lorenc, M.Biskupič, A.Biskupič, B.Vajlent, J.Hrušecký, M .Petrúfka.

Poplatok vo výške 100,-€ treba uhradiť do 13.11.2018 na účet ObFZ Senica:

IBAN : SK 71 0200 0000 0027 5578 5159 ,VS 315014, do poznámky uviesť priezvisko a meno.

Do druhého kurzu v mesiacoch február – marec 2019 boli zaradení: 

M.Chrenka, T.Juračka, ,M.Červeňák,A.Jakúbek, D.Krchňavý,I.Krchňavý,V.Kudláč,P.Beňa,R.Slovák, J.Skokánek,P.Regásek, J.Dolný,I.Tabiš, I.Michalica,L.Cigánek,M.Theisz,D.Strapko,A.Maxian,B.Malík, L.Stieranka,M.Velický ,M.Jakúbek,L.Švrček,M.Nagy.

Prihlášky do termínu 25.11.2018.

2.Seminár trénerov UEFA GC licencie,  v rozsahu 4 hodín na predĺženie licencie , ktorý SFZ uznáva k ďalšiemu vzdelávaniu trénerov sa uskutoční dńa 27.novembra 2018 v priestoroch rešt.Maldini a FK Senica.Začiatok o 14,oo hod.

Seminár je len pre trénerov, ktorí sa zúčastnili seminára 8.11.2018.

Štefan Gálik

predseda TMK

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

 Čerpanie kreditov za mládež:

Sekretár upozorňuje  FK, že  je nevyhnutné vyčerpať kredity na eshope DO 30.11.2018. 

Stav čerpania vidíte na http://podporamladeze.futbalsfz.sk a všetky návody a potrebné informácie nájdete dole na stránke eshopu na adrese futbalnet.shop.

Zoznam FK, ktoré nevyčerpali ani 50% kreditov:

Borský Sv.Jur, Smrdáky, Dojč, Šaj.Humence,Sp.Stráže, Štefanov.

FK, ktoré majú k dispozícii k dnešnému dňu časť nevyčerpaných kreditov:

Kunov,Smolinské,Kúty,Borský Mikuláš,Mokrý Háj, Mor.Sv.Ján.

Upozorňujem, že do termínu 30.11.2018 musia byť kredity vyčerpané!

Zberné faktúry:

Sekretár upozorńuje nasledovné FK na nezaplatené zberné faktúry k dnešnému dňu

OFK Mokrý Háj, Trnovec, Dubovce.

Sekretár oznamuje FK, že v termíne 15.11. – 19.11.2018 / štvrtok – pondelok / – bude sekretariát zatvorený.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

                                               NOMINÁCIA Výberu 2005 ObFZ Senica

                                            na kvalifikačný turnaj o " Pohár predsedu ZsFZ 2018",

                                                               17.11.2018 ŠH Prašice.

Termín, čas a miesto zrazu : 17.11. 2018 (sobota) 06,40 hod , Športová hala Senica / pri autob.st./

Kategória: hráči narodení po 01.01.2005 a mladší

Program : 06,40 hod. zraz hráčov

 06,50 hod. odchod autobusom 

 09,00 – 16,00 turnaj 

 Cca 18,00 – príchod do Senice 

Prineste si:obuv do haly, teplákovú súpravu do haly, ponožky, hygienické potreby,registračný   preukaz,

preukaz zdrav.poistenia, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie: Mgr. Vladimír Rehák ,0903 672 298,email : wladimir.rehak@gmail.com

Nominovaní hráči :

M.Daniel, M.Michalica  - Slovan Šaštín,M.Rehák, P.Jediný, A.Valo – Hlboké,M.Burián  – Cerová, 

M.Cák – Borský Mikuláš,S.Sivák, J.Marcin  – Kunov,F.Pollák – Stráže, D.Evjak – Dojč,

T.Chalupa – b, T.Chochlík – Sobotište,T.Ravas – Rybky.

Náhradníci :

S.Cvečka – Unín,J.Jediný – Sobotište,F.Hrebeň – Cerová,M.Cablk – Mokrý Háj

Tréneri : Miroslav Tomeček,0949 877 121

Tibor Janák ,0904 630 295

Vedúci družstva : Vladimír Rehák,0903 672 298

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

V prípade choroby alebo neúčasti z iných vážnych dôvodov  treba informovať vedúceho akcie.

Mgr. Vladimír Rehák

Predseda KMaŠF

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa 

Prečítané: 124x