Úradná správa č.20
16.11.2017, Miroslav Maca

Úradná správa č.20

Úradná správa č.20

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

1. Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie Výkonného výboru sa uskutoční dńa 16.11.2017 o 16,30 hod.

Predsedovia odborných komisií o 17,15 hod.

2.Pozvánka na Volebnú konferenciu 2017:

Výkonný výbor zvoláva  v zmysle Stanov  ObFZ Senica  čl.33 Volebnú konferenciu ObFZ Senica,

ktorá sa uskutoční dňa 25.11.2017 ( sobota )  o 9,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica.

Účasť delegátov za jednotlivé FK je povinná!

Všetkým FK boli zaslané emailovou poštou delegačné listy,ktoré je potrebné vrátiť riadne vypísané na ObFZ Senica / poštou, emailom,osobne/ do 20.11.2017 do 10,oo hod.

Ďalšie materiály ku konferencii nájdete na webovej stránke ObFZ pod konferencia.

 

IV.SPRÁVY DK

Oznam:

U107 TJ Slovan Šaštín - Stráže MO dosp.. DK berie na vedomie odvolanie klubu voči U 106.DK svoje rozhodnutie potvrdzuje v plnom rozsahu a odvolanie odstupuje na doriešenie OK ObFZ(84/8)

Upozornenie:

DK upozorňuje kluby, hráčov a funkcionárov na uloženú povinnosť – prerušenie všetkých disciplinárnych sankcií na konci jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 , ktoré budú pokračovať na začiatku jarnej časti ročníka 2017/2018 (17/13, 34/7)

Prenos trestov:                                                                                                                                                                  

Peter Orth 1156642,FK Chropov III.tr.dosp (U42)do 03.03.2018

Michal Mikulka 1177140,TJ Družstevník Letničie II.tr.dosp (U94) do 05.06.2018                                                                     Miroslav Horňák 1185679, TJ Družstevník Prietrž III.tr dosp. ( U101) 1ssN                                                                         Michal Zeithaml 1338492, TJ Slavoj Moravský Svätý Ján MO žiaci. ( U102)2ssN                                                                 Filip Tóth 1219714, Družstevník Hlboké dosp( U103) 1ssN                                                                                                            

Rastislav Tuma 1208148, TJ Slovan Šaštín - Stráže dosp( U104) 1ssN                                                                                       Erik Vávra 1260992, TJ Chvojničan Radošovce dosp( U105) 1ssN

                                        Ľuboš Štora

                                        predseda DK

 

VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU

Sekretár ObFZ oznamuje FK, že finančné prostriedky, ktoré im prináležia podľa prerozdelenia zákona č. 440/2015 Z.z o športe, musia prostredníctvom webshopu SFZ vyčerpať do 31.12.2017. Po tomto termíne nebude možné prostriedky čerpať a SFZ ich musí vrátiť štátu.

 Doporučujem navštíviť stránku : futbalnet.sk/zväzy/ObFZ Trnava,nákup na kredit/kde je podrobný postup registrácie a nákupu spracovaný.

ObFZ zverejňuje upozornenie, nakoľko mnohé futbalové kluby doteraz nezachytili informáciu o možnosti čerpať schválené finančné prostriedky na rok 2017.

VIII.SPRÁVY KMaŠF

 

NOMINÁCIA Výberu 2004 ObFZ Senica na kvalifikačný turnaj o pohár predsedu ZSFZ 2017

 

Termín                         :  17.11. 2017 (piatok)

Čas  zrazu       :  06,00 hod

Miesto zrazu    :  Športová hala RSMS Senica

Kategória        :  Hráči narodení po 01.01.2004 a mladší

Prineste si       :  obuv do haly, tepláková súprava, ponožky, hygienické potreby,

                        registračný preukaz, zdravotný preukaz, brankári kompletnú výstroj !

Vedúci akcie:     Ing. Dušan Manďák ,0907 266 429,email: mandak.dusan@rsms.sk

Nominovaní hráči :

Marek Troják - b, Adrián Trubiroha, Martin Michalica, Matúš Hornák - Šaštín

Samuel Bilík - Mokrý Háj

David Lánik - Borský Mikuláš

Erik Dubec, Dominik Moravanský - Rybky

Anton Čederle – Sobotište

Viktor Kozárek – M.S.Ján

Peter Kurc – Smolinske

Sebastián Polák, Martin Kadlic - b, Lukáš Cigánek – Čáry

Náhradníci :

Sebastián Sivák, Tadeáš Kubinský – Kunov

Lukáš Polák – Čáry

Samuel Petráš - b – Smolinske

Tréneri            :Ing. Peter Ivánek  0915 250 233

            Miroslav Tomeček 0949 877 121

Vedúci družstva :Lukáš Cigánek 0908 141 668

Upozornenie:

Nezabudni kartičku poistenca a registračný preukaz !

                          Dušan Manďák 

                           člen VV – úsek KMaŠF

 

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

 

                                               Ing. Jozef   R  o  s  a     v.r.

                                              predseda ObFZ Senica   

Prečítané: 67x