10.01.2019, Miroslav Maca

Úradná správa č.20 ObFZ Senica

10.01.2019, Miroslav Maca
Úradná správa č,20 ObFZ Senica

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU 

1.Riadna konferencia

V zmysle čl.44 odst.b Stanov ObFZ Senica Výkonný výbor ObFZ Senica zvoláva riadnu konferenciu ObFZ Senica na deň 21.01.2019 / pondelok/  o 18,oo hod. v zasadačke Jednoty Senica,Nám.Oslob.12.

Konferencie sa za oddiel, klub zúčastní iba jeden delegát s právom hlasovať.

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

1.Turnaj R a D ZsFZ.

Výber rozhodcov ObFZ Senica sa dňa 12.01.2019 zúčastní turnaja rozhodcov ZsFZ poriadaného KR ZsFZ v spolupráci s KR ObFZ Trnava.

Odchod autobusu do Trnavy je dňa 12.01.2019 o 7,15 hod .od sídla ObFZ, Sadová 638/43 Senica.Vedúci výpravy p.František Patka.

Nominácia : P.Tokoš,P.Rusinko,P.Prelec,M.Dutka,I.Petránek,M.Šefčík, Martin Šefčík, M.Sládek,R.Španka,R.Srnec.

2.Seminár rozhodcov ObFZ 

Odborný doškoľovací seminár  rozhodcov   ObFZ Senica  sa uskutoční dňa 03.marca 2019( nedeľa) o 8,oo hod. v zasadačke Jednoty, nám.Oslobodenia, Senica.

Absolvovanie seminára je podmienkou k predĺženiu licencie R.

Žiadame R o dôslednú prípravu na školenie. Účastnícky poplatok 15,-€ bude uhradený pri prezentácii frekventantov. (Prezentácia od 8:oo do 8:3o hod.)

Bez absolvovania seminára nebudú zaradení na nom. listinu rozhodcov  pre jarnú časť súťaž.ročníka. Termín je určený s dostatočným predstihom vopred, aby si každý R  usporiadal svoje povinnosti tak, že sa na zimnom seminári zúčastní. 

Marián Bašnár

 predseda KR

V.SPRÁVY TMK

1. Zmena miesta školenia trénerov

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR v spolupráci s TÚ SFZ organizuje školenie trénerov futbalu I.stupňa – UEFA Grassroots “C“ licencie.

Prvý kurz prebehne  v termíne 02.12.2018 – 26.01.2019 / 6 blokov/ , skúšky 09.02.2019.

Kurz pokračuje dňa 12.01.2019  v Senici/ Blok 3 / v zasadačke Jednoty Senica.

Štefan Gálik

predseda TMK

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.  

Prečítané: 52x