Zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Senica
23.11.2017, Miroslav Maca

Zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Senica

Zoznam kandidátov do orgánov ObFZ Senica

Zoznam navrhnutých kandidátov FK do orgánov ObFZ Senica

Na funkciu predsedu ObFZ boli navrhnutí:

Miroslav Guček

Jozef Rosa

Miroslav Maca – vzdal sa kandidatúry v prospech M.Gučeka

Na člena VV ObFZ boli navrhnutí:

Za okres Senica :                                                         Za okres Skalica :

1.Lukáš Juráň                                                              1.Peter Biskupič

2.Dušan Koníček                                                         2. Roman Guček

3.Peter Koprla                                                             3.Jozef Hrica

4.Rastislav Laššo                                                        4.Boris Malík

5.Dušan Manďák                                                         5.Jozef Šedivý

6.Anton Medovič

7.Dušan Mikušovič

8.Ľuboš Rybár

9.Rastislav Španka

10.Radovan Valla

Na predsedu Revíznej komisie ObFZ boli navrhnutí:

Marián Kocák

Ľubomír Vričan

Peter Koprla - vzdal sa kandidatúry

Na predsedu Odvolacej komisie ObFZ boli navrhnutí:

Eduard Jurovatý

Peter Mihál – vzdal sa kandidatúry v prospech E.Jurovatého

Na predsedu Disciplinárnej komisie ObFZ boli navrhnutí:

Peter Samek

Ľuboš Štora

 

Na predsedu Volebnej komisie ObFZ a členov boli navrhnutí:

Vladimír Labaš

Člen – Ján Lapoš

Člen – Ján Cigánek

Delegáti na Konferenciu ZsFZ boli za ObFZ FK navrhnutí:

1.Emil Kukan

2.Miroslav Maca

3.Ľubomír Pavlík

4.Michal Šimon

5.Milan Šraga

Prečítané: 213x